Xông Đất 2018

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Tân Hợi 1971

Hung nên Cát – Hung trung hòa với địa chi Hợi của gia chủ. => Chấp nhận được – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1971 –

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Canh Tuất 1970

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Kỷ Dậu 1969

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Mậu Thân 1968

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Đinh Mùi 1967

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt – Ngày

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Bính Ngọ 1966

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Ất Tỵ 1965

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Giáp Thìn 1964

Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Qúy Mão 1963

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Nhâm Dần 1962

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được –

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Tân Sửu 1961

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất năm 2018 thích hợp cho tuổi Canh Tý 1960

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất tốt –